Impressum

© Copyright
Text, bilder, grafik, ljud, animeringar och videor samt deras placering på PEAQ-webbplatsen omfattas av skyddet av upphovsrätt och annan skyddslagstiftning.
Innehållet på denna webbplats får i kommersiella syften inte kopieras, spridas, ändras eller göras tillgängligt för tredjepart. Vi hänvisar till att de bilder som finns på denna webbplats delvis omfattas av tredjeparts upphovsrätt.

Märkesförteckning
Såvida inte annat anges är alla märkeslogotyper på PEAQ-webbplatsen märkesrättsligt skyddade. De märken och illustrationselement som används på vår webbplats är immateriell egendom tillhörande Imtron GmbH.

Ansvar
Webbplatsen har sammanställts med största möjliga omsorg. Trots det kan det inte garanteras att informationen är felfri och exakt.
Allt ansvar för skador som uppstår direkt eller indirekt ur användningen av denna webbplats är uteslutet, såvida dessa inte beror på uppsåt eller grov försumlighet från Imtrons sida. Om det finns länkar från vår webbplats till webbplatser som drivs av tredjepart ikläder sig Imtron GmbH inget ansvar för deras innehåll.

Licensförteckning
Den immateriella egendom som finns på PEAQ-webbplatsen såsom patent, märken och upphovsrättigheter är skyddad. Genom denna webbplats lämnas ingen licens för användning av den immateriella egendomen tillhörande Imtrom GmbH eller tredjepart.


Juridisk information
Vid användningen av våra tjänster kan det inträffa att du ombedes ange personlig information. Det är frivilligt att besvara dessa frågor. Dina personuppgifter lagras och behandlas enligt tyska dataskyddsbestämmelser.


Information om biläggande av tvister online
Eu-kommissionen har tagit fram en internetplattform för biläggande av tvister online. Plattformen fungerar som en startpunkt för förlikning av tvister avseende avtalsskyldigheter som uppstår i köpeavtal på nätet. Kunden har åtkomst till plattformen på följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Vi är varken beredda eller har skyldighet att deltaga i tvistbiläggning vid medlingsinstanser avseende konsumentfrågor.
 

Namn och adress
Imtron GmbH
Media-Saturn-Str. 1
D-85053 Ingolstadt

Ledamöter av affärsledningen
Alexander Beck
Michael Schuld

Telefonnummer
0841 634-4660

E-postadresss
contact(at)imtron.eu

Registeruppgifter
Registerdomstol: Amtsgericht Ingolstadt HRB 4580

VAT-nr
DE 256909230

WEEE-registreringsnummer
DE 55277764