Dataskyddspolicy för webbplatsen ISY

Det är vår strävan att du skall trivas på vår webbplats. Skyddet av din privatsfjär och din personlighet är därför en viktig fråga för oss. Vi vill därför be dig att läsa igenom följande sammanfattning om hur vår webbplats fungerar. Du kan förlita dig på en transparent och rättvis databehandling, och vi hanterar dina uppgifter på ett omsorgsfullt och ansvarskännande sätt.

Följande dataskyddshänvisningar informerar om hur vi använder dina personuppgifter. Vi följer den tyska dataskyddslagstiftningens strikta bestämmelser, samt kraven enligt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Registeransvarig och kontakt med dataskyddsombud

Registeransvarig enligt GDPR, övrig dataskyddslagstiftning i Eu-medlemsstater samt andra bestämmelser av dataskyddsrättslig karaktär är:

Imtron GmbH, Media-Saturn-Straße 1, 85053 Ingolstadt, Deutschland

Tyskland tel.: +49(0)841/ 634-4660
E-post: contact@imtron.eu

 

Du når registeransvarigs dataskyddsombud på: datenschutz@imtron.eu

 

Omfattning av personuppgifsbehandlingen

Vi samlar in och använder personuppgifter från dig endast om så krävs för tillhandahållandet av en fungerande webbplats samt av vårt innehåll och våra tjänster. Insamling och användning av dina personuppgifter sker som regel endast med ditt samtycke. Ett undantag gäller i sådana fall där ett samtycke på förhand inte är möjligt av faktiska skäl och då behandlingen av uppgifterna är tillåten enligt lag.

För oss har säkerheten för dina personuppgifter högsta prioritet. Dina uppgifter som lagras av oss skyddas därför med tekniska och organisatoriska åtgärder som effektivt skall förebygga förlust eller missbruk genom tredjepart. I synnerhet belägger vi den personal som behandlar personuppgifter med tystnadsplikt. Som skydd av dina personuppgifter överförs de i krypterad form; t.ex. använder vi SSL = Secure Socket Layer för kommuniktionen via din internetläsare. Du ser det på den låssymbol som visas av din läsare vid en SSL-förbindelse. För att garantera ett permanent skydd av dina uppgifter kontrollerar vi regelbundet de tekniska säkerhetsåtgärderna, och anpassar dem efter senaste tekniska rön om så krävs. Dessa principer gäller även för företag som på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner behandlar och använder uppgifterna.

 

Behandlingssyften och rättsliga grunder för behandlingen av dina personuppgifter

Vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter i följande syften:

 • Motivering och genomförande av avtalsrelationer
 • Marknadsföringsåtgärder, t.ex. för genomförande av tävlingar
 • Kundservice och -support

 

Behandlingen av dina personuppgifter kan baseras på följande rättsliga grunder:

 • Art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR tjänar som rättslig grund för behandlingsrutiner där vi inhämtar ditt samtycke för ett visst behandlingssyfte.
 • Art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR, om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för uppfyllandet av ett avtal, t.ex. när du köper en produkt. Samma sak gäller även för sådan behandling som är nödvändig för genomförandet av åtgärder före ett avtalsteknande, t.ex. vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster.
 • Art. 6 avsn. 1 lit. c GDPR, om vi omfattas av en rättslig skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, t.ex. för upfyllande av skattskyldighet.
 • Art. 6 avsn. 1 lit. d GDPR i det fall att dina livsviktiga intressen eller andra fysiska personers livsviktiga intressen gör behandling av personuppgifter nödvändig.
 • Art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR tillämpas på basis av våra berättigande intressen, t.ex. vid anlitande av tjänsteleverantörer inom ramen för registerföring, såsom utskicksleverantörer eller vid genomförande av statistiska insamlingar och analyser samt loggning av inloggningsrutiner. Vårt intresse rättar sig efter användningen av en användarvänlig, tilltalande och säker framställning samt optimering av vår webbplats, som tjänar både vårt affärsmässiga intresse och som motsvarar dina förväntningar.

 

Lagringstid och rutinmässig radering av personuppgifter

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter endast under den tidsperiod som krävs för fullgörandet av lagringsändamålet eller om detta reglerar i lagstiftning eller föreskrifter. När syftet har fallit bort eller uppfylls raderas resp. spärras dina personuppgifter. Vid spärrning sker radering så snart som lagstadgade, stadgeenliga eller avtalsrelaterade lagringsfrister inte kräver annat, om det inte finns orsak att antaga att en radering skulle påverka dina skyddsvärda intressen och en radering inte förorsakar orimligt höga kostnader p.g.a. den särskilda lagringstypen.

 

Registrering av allmänna uppgifter och information, s.k. loggfiler

Vid varje anrop registrerar vår webbplats på basis av art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR en serie allmänna uppgifter och informationer som lagras temporärt i loggfiler på en server. En loggfil genereras automatiskt i en automatisk logg i det behandlande datorsystemet. Följande kan registreras:

 • Åtkomst till webbplatsen (datum, klockslag och frekvens)
 • Hur du kom till webbplatsen (föregående sida, hyperlänk etc.)
 • Mängd skickade data
 • Vilken läsare och -version du använder
 • Det operativsystem du använder
 • Vilken internetleverantör du använder
 • Din IP-adress, som din internetleverantör tilldelar din dator vid uppkopplingen mot internet

 

Registreringen och lagringen av dessa uppgifter är nödvändig för driften av webbplatsen för att säkerställa funktionen hos webbplatsen och leverera ut innehållet på vår webbplats korrekt. Dessutom hjälper data oss att optimera vår webbplats och att garantera säkerheten i våra IT-system. Av den anledningen lagras uppgifterna i max. 7 dagar som en teknisk åtgärd.

Vi använder även dessa uppgifter i reklamsyfte, i marknadsundersökningssyfte och för en behovsanpassad utformning av våra tjänster genom att vi genererar och utvärderar användningsprofiler under pseudonymer, men endast om du inte har använt din rättighet att invända mot denna användning av dina uppgifter (se information om rätt till invändning under punkten ”Dina rättigheter”).

 

Cookies och webbanalystjänster

På vår webbplats använder vi cookies och webbanalystjänster.

 

Med vår webbplats vill vi ge dig en trevlig online-upplevelse, och därför använder vi, inom ramen för art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR, cookies och webbanalystjänster. Vi tillämpar olika slags cookies och tjänster för att säkerställa funktionaliteten hos vår webbplats och för att göra den så informativ och användarvänlig för dig som möjligt. Det är viktigt för oss att du surfar bekvämt på vår webbplats och av den anledningen är den fortlöpande optimeringen av webbplatsen av stor betydelse för oss. Hit hör t.ex. redan ifyllda formulärfält, så att du slipper ange alla uppgifter på nytt, och så att inställningar som du redan har gjort kan lagras. Det är också viktigt för oss att du får se innehåll på vår webbplats som du faktiskt är intresserad av och som underlättar online-upplevelsen för dig.

 

Vi har dock alltid fokus på en omsorgsfull behandling av dina personuppgifter. Nedan hittar du detaljerad information om användningen av de cookies och tjänster som vi använder på vår webbplats. Självklart kan du deaktivera alla cookies och tjänster. Du kan blockera eller radera cookies via din internetläsare eller göra en separat deaktivering genom att sätta en angiven opt-out-cookie eller genom att följa en angiven länk. Vänligen observera att du måste göra en deaktivering för var och en av de webbläsare som du använder. Om alla cookies raderas i din läsare berörs även den aktuella opt-out-cookien.

 

1. Funktions-cookies

Cookies är små textfiler som lagras i den webbläsare och som gör det möjligt att rekonstruera redan gjorda inställningar och andra ändringar som du har gjort vid nästa besök.

 

Dessa funktions-cookies säkerställer att vår webbplats fungerar korrekt. Dessa cookies lagras i max. 2 år – därefter raderas de automatiskt. Exempelvis är följande funktioner möjliga med dessa cookies:

 • Lagring av produkter som du har lagt i kundvagnen eller satt upp på önskelistan,
 • lagring av de inmatningar du har gjort vid utcheckning eller beställning, för att slippa ange dessa uppgifter på nytt,
 • lagring av förinställningar såsom språk, ort, antal sökträffar etc.,
 • lagring av inställningar för optimal visning av videor, t.ex. önskad buffertstorlek och upplösningsdata för bildskärmen,
 • registrering av dina läsarinställningar så att vår webbplats kan visas optimalt på din bildskärm
 • Identifiering av missbruk av våra webbsidor och tjänster, t.ex. genom registrering av flera på varandra följande samt misslyckade inloggningsförsök,
 • jämn inläsning av webbplatsen så att den förblir tillgänglig eller
 • lagring av dina inloggningsuppgifter så att du inte behöver ange dem på nytt varje gång.

Du kan blockera placeringen av dessa cookies, och radera redan satta cookies. Mer information lämnas av tillverkaren eller finns att tillgå i hjälpfunktionen till webbläsaren. Vi vill dock hänvisa till att viss funktionalitet på vår webbplats inte längre är tillgänglig eller endast i begränsad utsträckning om du inte tillåter dessa funktions-cookies.


2. Analystjänster för statistiskändamål

För att se vilket innehåll på vår webbplats som är intressantast för dig mäter vi besökarantalet och det mest visade innehållet löpande. De data som då samlas in använder vi i statistiska syften, t.ex.

 • för registrering av antalet besökare på våra webbsidor,
 • för registrering av den tidsperiod som besökarna spenderar på vår webbplats,
 • för registreirng av besöksordningsföljden på olika sidor,
 • för bedömning av vilka delar av vår webbplats som behöver anpassas eller
 • för optimering av webbplatsen.

 

Vi använder oss av följande tjänst för statistiska ändamål, en tjänst som du kan deaktivera genom att sätta en opt-out-cookie eller genom att följa en länk:

 

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder cookies för att möjliggöra analys av användningen av vår webbplats. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen överförs i regel till en Google-server i USA och lagras där. Din IP-adress kortas dock dessförinnan av i EU-medlemsstater eller andra EEC-avtalsländer. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och kortas av där. Den IP-adress som överförs från din läsare inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med andra data av Google. De cookies som lagras av Google Analytics raderas senast efter spätestens 14 månader.

Mer information om dataskydd och användningsvillkor för  Google Analytics: www.google.com/analytics/terms/de.html och policies.google.com/privacy

 

För deaktivering av Google Analytics: klicka på följande länk för att ladda ned en läsar-plugin och installera den:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google-signaler

På vår webbplats använder vi webbanalystjänsten "Google Signals" från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA , för att få rapporter om antalet användare på olika enheter samt om olika användargrupper utifrån olika kombinationer av enheter (så kallad spårning på olika enheter). I processen samlas användaruppgifter in om användaren har aktiverat alternativet "personlig annonsering" i sina inställningar för Google-kontot. Ett definierat tröskelvärde för rapporteringsuppgifterna säkerställer att det i princip inte går att dra några slutsatser om en enskild användares identitet.

Mer information om dataskydd och Googles användarvillkor finns här. (https://policies.google.com/privacy?hl=de)

Om du vill stänga av Google Signals kan du avaktivera avsnittet "Personlig reklam" i ditt Google-konto här. (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de)

Google Tag Manager

Vi använder tjänsten "Google Tag Manager", en produkt från Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), för att visa tjänster från partners på vår webbplats. Genom denna tjänst ser vi till att ditt samtycke som konsument respekteras och därför inte kan inaktiveras. Tjänsten i sig samlar inte in några andra uppgifter än de som är tekniskt nödvändiga för leveransen (inklusive din IP-adress), som överförs till en Google-server i USA och lagras där.

Mer information finns i villkoren och sekretesspolicyn för Google Tag Manager.
 

Behandling av personuppgifter vid kontaktetablering

1. Kontaktetablering

Vid kontaktetablering med oss per telefon, e-post eller via ett kontaktformulär lagras de data du meddelar oss på basis av art. 6 avsn. 1 lit a GDPR, i syfte att besvara dina frågor. Kontakten loggas för att kontaktetableringen skall kunna dokumenteras enligt lagens bestämmelser. För behandlingen av data inhämtas ditt samtycke inom ramen för kontaktformuläret, och en hänvisning ges till dessa dataskyddsbestämmelser. De uppgifter som är aktuella i detta sammanhang raderas av oss när konversationen med dig avslutas och när ärendet är löst.

 

2. Övrigt

På basis av art. 6 avsn. 1 lit. c och f GDPR använder och lagrar vi dina personuppgifter och tekniska data, om så krävs för att förhindra eller spåra missbruk eller annat rättsstridigt uppträdande på vår webbplats,

 

t.ex. för att upprätthålla datasäkerheten vid angrepp på våra IT-system. Detta sker även om vi har lagstadgad skyldighet att göra detta, t.ex. på basis av myndighetskrav eller lagstiftning, och för tillvaratagandet av våra rättigheter och anspråk samt i rättsbevarande syfte.

 

Vidarebefordran av personuppgifter till tredjepart

Vi vidarebefordrar dina personuppgifter inom ramen för rådande dataskyddslagstiftning till tredjepart eller statliga instanser enligt art. 6 avsn. 1 lit. c och f GDPR, om vi

enligt myndighetskrav eller lagstiftning är juridiskt skyldiga att göra det eller om vi har rätt att göra det, t.ex. då detta krävs  för utkrävande av straffansvar eller för tillvaratagande av våra rättigheter och anspråk.

Vid vidarebefordran av dina personuppgifter ser vi alltid till att iakttaga en så hög säkerhetsnivå som möjligt. Dina uppgifter vidarebefordras av oss endast till sådana instanser som befinner sig inom EEC och som därför omfattas av den strikta Eu-dataskyddslagstiftningen eller som är skyldiga att iakttaga en motsvarande skyddsnivå.

Någon överföring av uppgifter till tredjepartsländer sker f.n. inte och är inte planerad.

 

Dina rättigheter

Självklart har du rättigheter i samband med insamlingen av dina uppgifter; och vi förklarar dem här. Om du vill hävda någon av följande kostnadsfria rättigheter räcker det om du skickar oss ett informellt meddelande om det. Du kan använda nedanstående kontaktuppgifter utan att det uppstår andra kostnader för din del än överföringskostnaderna enligt bastariffen:

Per e-post: datenschutz@imtron.eu

Per post: Imtron GmbH, Wankelstrasse 5, 85046 Ingolstadt, Tyskland

 

Som ett skydd för dig förbehåller vi oss rätten att inhämta ytterligare information vid ett föreliggande ärende vilken krävs för att bekräfta din identitet, och om identifiering inte är möjlig, att vägra handlägga ärendet.

1. Rätt till upplysning

Du har rätt att begära upplysningar av oss om de personuppgifter som har lagrats om din person.

2. Rätt till rättelse

Du har rätt att begära omedelbar rättelse och/eller komplettering av dina personuppgifter.

3. Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om korrektheten hos data bestrids av dig, om behandlingen är orättmätig, du avvisar radering av dem och vi inte längre behöver dem, men om du behöver dem för hävdande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk eller om du har invänt mot behandlingen.

4. Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som lagras hos oss, om inte utövandet av rätten till fri åsiktsyttring och information, behandlingen är nödvändig för uppfyllande av en rättslig skyldighet, av orsaker som har samband med offentligt intresse eller krävs för hävdande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

5. Rätt till underrättelse

Om du har hävdat rätt till rättelse, radering och begränsning av behandlingen, kommer vi att meddela alla mottagare till vilka du har lämnat de berörda personuppgifterna, om denna rättelse eller radering av data eller begränsning av behandlingen, såvida detta inte visar sig vara omöjligt eller är förknippat med orimliga kostnader.

6. Rätt till dataöverförbarhet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligen förekommande och maskinläsbart format, antingen till dig själv eller till tredjepart. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till annan registeransvarig sker detta endast om det är tekniskt möjligt.

7. Rätt till invändning

Om dina personuppgifter behandlas på basis av berättigade intressen enligt art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR, har du rätt att enligt art. 21 GDPR när som helst lägga in en protest mot behandlingen.

8. Rätt till återkallande av samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till insamling av uppgifter, med verkan framåt i tiden. De uppgifter som har samlats in fram tills att invändningen vinner laga kraft berörs inte. Vi ber dig ha förståelse för att realiseringen av din invändning kan kräva lite tid, detta av tekniska skäl, och att du under tiden kan få meddelanden från oss.

9. Rätt till klagomål hos tillsynsmyndighet

Om behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen eller om dina dataskyddsrättsliga anspråk kränks på något sätt, kan du lägga in en protest hos en tillsynsmyndighet.

Data som vi p.g.a. lagstadgade, stadgeenliga eller avtalsrelaterade lagringsskyldigheter måste spara, spärras i stället för att raderas för att förhindra användning i andra syften.

 

Länkar till andra företags webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till andra företags webbplatser. Vi är inte ansvariga för dataskyddsåtgärderna på externa webbplatser som du kan gå in på via dessa länkar. Vänligen kontrollera dataskyddet på dessa externa webbplatser.

 

Ändring av dataskyddspolicyn

För att säkerställa att vår dataskyddspolicy alltid uppfyller aktuella lagstadgade bestämmelser, förbehåller vi oss rätten till ändringar när som helst. Detta gäller även i det fallet att dataskyddspolicyn måste anpassas på grund av nytt eller omarbetat innehåll eller tjänster.

 

Utgåva: juli 2018, version 2.0