På en arbetsplats håller en ung kvinna sin smartphone med ena handen, medan hon knappar på sin laptop med den andra handen, kontorsmiljö

Kontakta oss

Vid reklamation av produkter under ett varuvärde på 100 euro ber vi dig kontakta din MediaMarkt- eller Saturn-butik där du köpte produkten.

 

 

Om du har några frågor om ISY-produkter, vänligen kontakta contact@imtron.eu

Frågor och svar

Har du en fråga om en produkt av märket ISY? Bland våra FAQ hittar du svaren på de vanligaste frågorna!

 

Generella frågor

Min ISY-produkt har en defekt. Vad gör jag nu?

Vid en defekt ber vi dig kontakta den MediaMarkt- eller Saturn-butik där du köpte produkten.

Jag behöver en bruksanvisning till min ISY-produkt. Var hittar jag den?

Alla dokument till din ISY-produkt (t.ex. bruksanvisning, produktdatablad, energimärkningsetikett etc.) kan du ladda ned kostnadsfritt som PDF här.

Var hittar jag programvara och uppdateringar för min ISY-produkt?

Du kan ladda ned alla tillgängliga nedladdningar kostnadsfritt här.

Var hittar jag garantivillkoren till min ISY-produkt?

Garantitid och -villkor framgår av den garantisedel som bifogas produkten.

Vem skall jag vända mig till om jag har problem med ISY-tonern?

Vid problem med ISY-toner, kontakta 0180 5866 374.

Vem skall jag vända mig till om jag har problem med ISY-bläckpatroner?

Vid problem med ISY-bläckpatroner, kontakta 00 800 / 4038 4000.

Hur ser det ut med garantin för skrivaren om kunden köper påfyllda ISY-patroner?

Juridiskt sett kan tillverkarna inte förvägra garantianspråket p.g.a. användning av kompatibla patroner från tredjepart. Vilka patroner som används i produkten är explicit ingen beståndsdel av garantin eller ens en legitim orsak för förvägran av ett garantiåtagande. Passager och formuleringar som utformas så skulle vara korrekta.

Vägran att utföra ett garantiåtagande kan hävdas av tillverkarna endast om det finns ett entydigt, påvisbart sammanhang mellan defekten i produkten och användning av patroner från tredjepart. 
Här ligger bevisbördan på skrivartillverkaren – i varje enskilt fall.

Trots bevisbördan förekommer det fortfarande ofta bland tillverkarna att man automatiskt avvisar garantikravet så snart det konstateras att tredjepartspatroner har använts. Om tillverkaren inte kan fullgöra sin bevisbörda skall de berörda användarna ta direktkontakt med tillverkaren och hävda sin juridiskt tillförsäkrade garanti. Användarna skall begära skriftlig dokumentation på att användningen av kompatibla patroner var orsaken till defekten. Om tillverkaren inte kan ställa detta bevis till förfogande måste denne utföra en reparation.

Våra ISY-patroner är originalpatroner från HP, Brother, Epson eller Canon som är påfyllda.

Iakttas sociala standarder vid produktionen av ISY-produkterna?

Vid tillverkningen av våra ISY-produkter strävar vi efter att iakttaga höga sociala standarder. Huvudarbetsnormerna inom International Labour Organization (ILO) är härvid en fast komponent i avtalsvillkoren. Sedan 2014 är IMTRON GmbH även medlem av Business Social Compliance Initiative (BSCI), som bildades till skydd av arbetstagarnas rättigheter i produktionsanläggningarna. Till de kärnelement som kontrolleras i dessa sammanhang hör företagets ledningspraxis, miljöskyddsaspekter, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt ev. överträdelser av förbudet mot barn- och tvångsarbete. Uppträdandekoden från BSCI rättar sig efter Sa8000-standarden inom Organisation Social Accountability International (SAI). Den ålägger sina medlemmar att låta genomföra regelbundna auditeringar av sina leverantörer och att iakttaga ytterligare krav inom ramen för initiativet.

Hur säkerställer ISY en hög kvalitet?

IMTRON GmbH tillämpar högsta standarder vad gäller säkerhet, kvalitet, hälsa och miljö i utvecklingen och tillverkningen av sina produkter. Särskilt på området produktsäkerhet är det av yttersta vikt för oss att garantera kunden högsta möjliga säkerhet i användningen av våra produkter.

Av den anledningen genomgår alla våra produkter en mycket strikt säkerhetskontroll, före och efter produktion, genom att fristående, ackrediterat provningsinstitut. Vi är medvetna om vårt ansvar och kan därigenom säkerställa att endast felfria produkter kommer ut till slutkonsumenten.