Młoda kobieta rozmawia przez swojego smartfona w swoim miejscu pracy, drugą ręką pisze na laptopie, w biurze

Skontaktuj się z nami

W przypadku reklamacji produktów o wartości towaru poniżej 100 euro należy zwracać się do marketu Media Markt lub Saturn, w którym produkt został zakupiony.

 

W razie pytań dotyczących produktów ISY należy dzwonić contact@imtron.eu

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące produktu marki ISY? Znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!

 

Pytania ogólne

Moje urządzenie ISY ma usterkę. Co mam teraz zrobić?

W razie usterki należy zwracać się do sklepu Media Markt lub Saturn, w którym produkt został zakupiony.

Potrzebuję instrukcji obsługi do mojego urządzenia ISY. Gdzie mogę ją znaleźć?

Wszystkie dokumenty dotyczące produktu ISY (takie jak instrukcja obsługi, karta charakterystyki, etykieta energetyczna itd.) można bezpłatnie pobrać w formacie PDF tutaj

Gdzie mogę znaleźć oprogramowanie i aktualizacje do mojego urządzenia ISY?

Wszystkie dostępne materiały można bezpłatnie pobrać tutaj.

Gdzie znajdują się warunki gwarancji mojego urządzenia ISY?

Okres gwarancji i warunki gwarancji podane są na karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.

Do kogo muszę się zwrócić, jeżeli mam problemy z tonerem ISY?

W przypadku problemów z tonerem ISY można dzwonić pod numer 0180 5866 374.

Do kogo muszę się zwrócić, jeżeli mam problemy z wkładami atramentu ISY?

W przypadku problemów z wkładami atramentu ISY można dzwonić pod numer 00 800 / 4038 4000.

Jakie są zasady gwarancji na drukarkę, jeżeli klienci kupują uzupełniane wkłady ISY

Z punktu widzenia prawa producenci nie mogą odmówić świadczenia gwarancyjnego z powodu korzystania z kompatybilnych wkładów innego dostawcy. Rodzaj stosowanych w urządzeniu wkładów nie jest zdecydowanie elementem gwarancji ani uzasadnionym powodem odmowy świadczenia gwarancyjnego. Fragmenty i sformułowania o odpowiednim brzmieniu byłyby bezzasadne.

Odmowa świadczenia gwarancyjnego może być uzasadniona prawnie przez producentów tylko wtedy, gdy istnieje jednoznaczna, możliwa do udokumentowania zależność między awarią urządzenia a stosowaniem wkładów zewnętrznego dostawcy. 
Obowiązek udokumentowania spoczywa przy tym na producencie drukarki ‒ w każdym pojedynczym przypadku.

Mimo obowiązku udokumentowania, powszechną praktyką wśród producentów jest automatyczne odrzucanie świadczenia gwarancyjnego po stwierdzeniu, że stosowane były wkłady innego dostawcy. Jeżeli producent nie wywiąże się ze swojego zobowiązania udokumentowania, to właściwi użytkownicy powinni skontaktować się z nim i żądać zapewnianego przepisem prawa wykonania świadczenia gwarancyjnego. Użytkownicy powinni żądać pisemnego potwierdzenia, że użytkowanie kompatybilnych wkładów jest przyczyną usterki. Jeżeli producent nie dostarczy takiego dowodu, musi wykonać naprawę.

Nasze wkłady ISY są oryginalnymi modelami marek HP, Brother, Epson lub Canon, które zostały uzupełnione.

Czy podczas wytwarzania produktów ISY przestrzegano standardów socjalnych?

Podczas produkcji naszych urządzeń ISY przestrzegamy wysokich standardów socjalnych. Kluczowe normy pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) są przy tym nieodłącznym elementem warunków umowy. Ponadto IMTRON GmbH jest od 2014 roku członkiem Inicjatywy Odpowiedzialności Społecznej Biznesu (BSCI), która została założona w celu ochrony praw pracowników w zakładach produkcyjnych. Do głównych elementów, które sprawdzane są w tym zakresie, należą: praktyczne zarządzanie zakładem, aspekty ochrony środowiska, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz wszelkie naruszenia zakazu pracy dzieci i przymusowej. Kodeks postępowania BSCI został opracowany na podstawie normy SA8000 Międzynarodowej Organizacji ds. Odpowiedzialności Społecznej (SAI). Zobowiązuje on członków do regularnego zlecania zewnętrznych audytów dostawców oraz przestrzegania kolejnych wymagań w ramach inicjatywy.

W jaki sposób ISY zapewnia wysoką jakość?

IMTRON GmbH podczas projektowania i wytwarzania produktów ustanawia najwyższe kryteria dotyczące bezpieczeństwa, jakości, zdrowia i środowiska. W szczególności w obszarze bezpieczeństwa produktu naszą najważniejszą kwestią jest zapewnienie klientom najwyższego możliwego bezpieczeństwa w zakresie użytkowania naszych produktów.

Dlatego wszystkie nasze urządzenia przed produkcją i po jej zakończeniu przechodzą przez gęstą sieć kontroli bezpieczeństwa, wykonywanych przez niezależny akredytowany instytut badawczy. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności i zapewniamy niniejszym, że do klientów końcowych trafią tylko sprawne urządzenia.